Albania 10 anni nella NATO

  • 30 Marzo 2019

L'Albania ha 10 anni che fa parte all'Alleanza del Nord Atlantico  e ieri si sono riuniti a Tirana rappresentanti di 29 diversi paesi che fanno parte di questa organizzazione.

Per il decimo anniversario nella piazza "Madre Teresa" a Tirana, è stata organizzata una delle attività principali, dove le Forze armate hanno tenuto una parada di forza.

La cerimonia è iniziata con il sorpasso dei rappresentanti degli paesi membri. L'Albania è stata scelta per costituire la base aerea di Kucova, un investimento che consolida l'importanza dell'Albania come “carta”strategica per l'alleanza ".

L'Albania negli 10 anni  è stato coinvolto in iniziative e missioni dirette da  NATO in Afghanistan, Kosovo e Mar Egeo nella presenza avanzata della NATO in Lettonia.

Shqipëria ka 10 vjet që është pjesë e  Aleancës së Atlantikut të Veriut dhe dje u mblodhen në Tiranë përfaqësues nga 29 vendet të ndryshme, që janë pjesë e kësaj organizate.

Për 10 vjetorin në sheshin “Nënë Tereza” në Tiranë u organizua  një nga aktivitetet kryesore, ku Forcat e Armatosura zhvilluan dhe paradë force.

Ceremona nisi me parakalimin e përfaqësuesve të vendeve anëtare.  Shqipëria është zgjedhur për ngritjen e bazës ajrore të Kucovës, nje investim qe konsolidon rendesine e Shqiperise si nje aset strategjik per aleancen.”

Shqipëria në këto 10 vite ka qënë  pjesëmarrëse në iniciativat dhe misionet e drejtuara nga NATO në Afganistan, Kosovë dhe detin Egje, në prezencën e përparuar të NATO-s në Letoni.